DN Home
  
DN Subjects
DN Regions

  
DN Jubileum 2008
DN Geschiedenis

  
DN Lokatie
Links
  
- ,, -


Volgende DN bijeenkomst:

  
 
2017
3 okt       / auction / fotos / notulen
6 dec      / auction / fotos / notulen

 
2018
6 febr      / auction / fotos / notulen
4 april     / auction / fotos / notulen
5 juni      / auction / fotos / notulen
..  okt      / auction / fotos / notulen

DN forum 2018-1
DN forum 2018-3  GB 
NL

NICA   GB   NL
Kesilir   GB   NL


DN documentatie 2016

DN documentatie 2017
DN publications 2018


  
Dai Nippon Site:  Subjects
  
  
========================= 1
  
News / Nieuws
  
Meeting Point/ Restaurant Cafe Beers & Barrels

========================= 2
  
Membership / Lidmaatschap
  

Online application  
    Lidmaatschap aanvragen 
    Click / Klik to download
  
Sprokkels 
Auctions 
Sales Circuits 
Payment Options 

  
Sprokkels 
Veilingen  
Rondzending 
Betaalmogelijkheden 

 
 
========================= 3
  

Publications  / Publicaties
  

Catalogues / Catalogi
Books / Boeken  DEI & REP
  
Articles / Artikelen
Books / Boeken Z.O. Azie  

Other / Overig  
Back copies/ KopieŽn

 

========================= 4

  
Activities / Aktiviteiten
  
     
Sales Circuits / Rondzending

Rondzending Reglement

  

Auctions / Veilingen
Current / Huidige
 
 
 
Rules / Reglement
  
Lot descriptions / Kavel beschrijving 
  
Prior auctions /   Veilingarchief

  
  
========================= 5
  
Our stamps / Ons verzamelgebied
 
Our region / Het gebied

   
Postage stamps / Postzegels
 
Postal stationary / Postwaardestukken
 
Cancellations / Stempels
 
Revenues / Fiscaalzegels

Regions :
  
Japanese Occ. of the D.E.I. Indies, 1942-1945
1. Java
2. Sumatra
3. Navy Area
4. Riouw, Lingga and Anambas Islands

  
Nica, 1945
5. Nica Timor, Nica Soenda

  
Repoeblik Indonesia, 1945-1949
6. Repoeblik

  
Vienna & Philadephia printings, 1949
7. Vienna

  
Infamy 1949
8. Infamy
  
Republik Maluku Selatan, 1950
Negara Islam Indonesia, 1953?
Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (P.R.R.I.), 1959
Negara Kesatuan Kalimantan Utara, 1964
Republik Rakjat Indonesia, 1965
Organisasi Papua Merdeka (O.P.M.), 1978
9. Regional

     
========================= 6
  
Administration / Administratie
  
Organization / Organisatie
  
Payment Options  
    Betaalmogelijkheden 

  

Minutes / Notulen 
  
Statutes / Statuten 
    Click / Klik to download 
  

Huishoudelijk reglement
   
Click / Klik to download 
  
Veiling reglement  
   
Reglement rondzending  
    Click / Klik to download   


  
========================= 7

  
 
Library / Bibliotheek  
  
Cancellations / Stempels 
       - Classification
  
Overprints / Opdrukken  

       - Cross Overprints

  

 
 
     

========================= 8

  

Contact us / Wie zijn wij
  
  

========================= 9

  

Background - Achtergrond Literatuur
  
kies hiervoor bij Subjects voor 9.
  
  

=========================

  


- ,, -