Overschrijvingen in de eurozone

Overschrijvingen in de eurozone kunnen het beste via internetbankieren gedaan worden. Hiervoor heeft U de volgende gegevens nodig:

 
Penningmeester
J.R. van Nieuwkerk

Betalingen van contributies, aankopen van publicaties en alle andere betalingen met uitzondering van aankopen in de veiling en rondzending.


 • Ten name van: Dai Nippon
 • Rekeningnummer: 52.06.72.216
 • BIC code: ABNANL2A,
 • IBAN code: NL16ABNA0520672216.
 
Veilingmeester
L.B. Vosse

Betalingen voor aankopen in de veiling.


 • Ten name van: Dai Nippon
 • Rekeningnummer: 61.59.27.521
 • BIC code: ABNANL2A,
 • IBAN code: NL89ABNA0615927521.
 
Rondzendleider F.G.J. Schippers

Betalingen voor aankopen in de rondzending.


 • Ten name van: Dai Nippon
 • Rekeningnummer: 52.06.92.314
 • BIC code: ABNANL2A,
 • IBAN code: NL85ABNA0520692314.
 
Eurocheques

Eurocheques worden niet aanbevolen vanwege de hoge bankkosten. Indien toch met een eurocheque betaald wordt, dan dient men € 15 extra te betalen om de bankkosten te dekken.

 
PayPal

Betalingen per PayPal zijn mogelijk. De transactiekosten zijn echter voor rekening van de betaler. Het PayPal adres is leo.vosse@planet.nl. Details kunt U opvragen bij de secretaris.

 
US dollar cheques

US dollar cheques zijn mogelijk, mits zij afkomstig zijn van een bank in de V.S. De cheques moeten worden uitgeschreven ten name van J.R. van Nieuwkerk.

 
Andere mogelijkheden

Voor leden in Indonesia en Japan bestaan nog andere betaalmogelijkheden. Details kunt U opvragen bij de secretaris.

 
Geen contante verzending

Het sturen van contant geld wordt ten sterkste afgeraden. Dai Nippon is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan.


Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.