Voordelen van het lidmaatschap
Sprokkels

U ontvangt diverse malen per jaar ons blad “Sprokkels” waarin U artikelen over relevante thema’s aantreft. Sprokkels wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd. U kunt op het aanvraagformulier aangeven welke versie U wenst te ontvangen. Leden met een emailadres ontvangen Sprokkels per email, in kleur. Leden die niet over email beschikken ontvangen Sprokkels per post, in zwart-wit. Klik op sprokkels voor een voorbeeld.

 
Veilingen

Zes maal per jaar houden wij een veiling. Wereldwijd de grootste bron om Uw verzameling uit te breiden. Deze veiling is alleen voor leden. Klik op veilingen voor verdere informatie.

 
Rondzending

Via de rondzending kunnen leden hun duplicaten, resp. overtollig materiaal verkopen. Om verzekeringstechnische redenen kan de rondzending uitsluitend binnen Nederland functioneren. Klik op rondzending voor meer informatie.

 
Meer

Binnen de vereniging bestaat veel gespecialiseerde kennis. De meeste leden zijn bereid deze kennis met anderen te delen en vragen te beantwoorden.

 
 
Hoe word ik lid?
Aanvraag Lidmaatschap  

De eerste stap is het invullen van het aanvraagformulier dat gedownload of online ingevuld kan worden. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt U als lid voorgedragen in de eerst volgende convocatie. Als er voor de daarop volgende bijeenkomst geen bezwaar is gemaakt, dan wordt U als lid aangenomen en door de secretaris geïnformeerd.


Klik hier om online aan te vragen.


Klik hier om aanvraagformulier te downloaden

 
Contributie

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Er is geen afwijkende contributie voor leden die in het buitenland wonen. Contributies dienen betaald te worden zodra U als lid bent aangenomen. Contributies voor het eerste jaar zullen naar rato geheven worden. Via de secretaris ontvangt U het juiste bedrag. Vervolgens betaalt U jaarlijks voor 31 december.

 
Betaalmogelijkheden

Omdat onze leden wereldwijd verspreid zijn bestaan er een aantal mogelijkheden om te betalen. Betalingen kunnen worden gedaan in euro’s, US dollars en via PayPal. Er zijn ook andere mogelijkheden voor bijvoorbeeld leden in Indonesië. Klik op betaalmogelijkheden voor meer informatie.

 

Original content © 2009 Dai Nippon. All rights reserved. Contact the Webmaster with any technical problems or comments.